Temasöndagar i skärningspunkten…

….mellan andlighet, kultur och samhälle är ett samarbete mellan Seglora smedja, Sigtunastiftelsen och Sofia församling.

8/5 Religionskritik och främlingsfientlighet – Elisabeth Gerle

PROGRAM i Sofia kyrka i Stockholm:

11.00 Högmässa, predikan Ewa Lindqvist Hotz
12.30 Enkel kyrklunch
13.00 Föreläsning med Elisabeth Gerle: Religionskritik och främlingsfientlighet
14.30 Uppsamling till avresa för anmälda till fördjupningsdygn på Sigtunastiftelsen

Plats: Sofia kyrka, Södermalm, Stockholm
Tid:
11:00

Det finns ett komplext samband mellan religion och politik i dagens mångkulturella samhälle. När övergår viktig kritik till att bli ideologi och en -ism istället för att vara ett seriöst samtal? Utifrån sin bok Farlig förenkling visar föreläsaren hur ord smittas av sitt sammanhang och ibland ändrar betydelse. Elisabeth Gerle är forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet, adjungerad professor i etik, särskilt mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet.

Temasöndagen är ett samarbete mellan Sigtunastiftelsen, Sofia församling och Seglora smedja.

KOMMANDE TEMASÖNDAGAR 2011:

4/9 Kyrkan – en klassfråga? – Anna-Karin Hammar, Niclas Blåder, Jonas Bromander och Karin Långström Vinge
16/10 Mötet med ”Den Andre”

TIDIGARE TEMASÖNDAGAR  – 2010:

13/3 KYRKAN OCH ANTISEMITISMEN – I svensk historia finns en märklig blandning av århundradens förtjusning i judisk kultur och historia och nedslag av judehat. Judendomen är ju rotsystemet till kristen tro och var därför högt skattad i den kristna enhetsstaten Sverige. Under trettioåriga kriget jämfördes svenskarna med israels stammar i Domarboken och under 1700-talet verkade den svenska ärkebiskopen  för en synagoga i Uppsala, trots att där inte fanns några judar. Mikael Mogren har forskat om svensk antisemitism utifrån den romantiska epokens diktare och teologer. Han är präst och forskare; verksam vid Faculté de Théologie Protestante i Paris. Medverkar i programmet gör också journalisten och författaren Göran Rosenberg. Foto: Magnus Aronsson

14/11 TOLKEN SOM INTE TIGER – Om vi tror att evangeliet talar till oss här och nu måste vi våga benämna samtidens fram- och baksidor. Trots tillvarons komplexitet måste kyrkan kunna vara tydlig i frågor om människans värdighet och skapelsens okränkbarhet. Professor Bengt Kristenson Uggla föreläser med utgångspunkt i Gustaf Wingrens teologi och inspirerar till ett samtal om den tolkande teologin som en livsnödvändighet i vår tid. I programmet medverkan även Hanna Stenström, teol dr i Nya testamentets exegetik och forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet som i sin forskning bland annat arbetat med  feministisk exegetik samt med övergripande frågor om bibeltolkning och om (exegetiska) forskares förståelse av sin uppgift och ansvar.

Varmt välkomna!

5/9 RELIGION & POLITIK – Ett par veckor före riksdagsvalet vill vi lyfta frågan om hur religion och politik förhåller sig till varandra. Får tron politiska konsekvenser? Hur ser vi på religionens nya synlighet i samhället? Behöver politiken religionen? Föredrag och samtal tillsammans med Svenska kyrkans chefsteolog Cristina Grenholm. Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, kommer också att medverka i programmet.

11/4 DEN KIDNAPPADE RELIGIONENI en värld präglad av orättvisa och konflikt blir religionen, inte minst kristendom och islam, ett verktyg för krafter med extremistisk och fundamentalistisk agenda. Allt oftare är det företrädare för fundamentalistiska krafter inom religionen som får definiera tro och religion i offentligheten. Vilket ansvar har de moderata krafterna inom exempelvis kristendom och islam för att vända utvecklingen? Kulturskribenten Ozan Sunar ger muslimska perspektiv.

21/2 DET POSTSEKULÄRA TILLSTÅNDET  – Gud är tillbaka. Vad betyder det för samhället? Vad innebär det för dig? Tvärtemot vad många förutspått blir det allt tydligare att religionen inte bara hör hemma i moderniteten utan också är en förutsättning för demokratiska värderingar i samhället. Professor Ola Sigurdson föreläser om religionens återkomst i svensk och europeisk offentlighet.
Ladda ner pdf Gud är tillbaka! Temasöndag.