Välkommen till Seglora smedjas hemsida. Här intill ser du in kalendariet med årets programpunkter. I nättidningen Dagens Seglora publicerar vi dagligen texter från en stor skara spännande skribenter verksamma i skärningspunkten andlighet  – kultur och politik. Vi hoppas att dessa våra virtuella och fysiska mötesplatser skall inspirera till kärlek och kritik i ditt liv och i kyrka och samhälle.

Det övergripande temat för vårens fördjupningssöndagar är Mötet med den andre – ett möte med Gud.

Vad händer med oss i mötet med den som är annorlunda, med den som bryter med majoritetens föreställningar om vad det är att tro, hoppas och älska, kort sagt vad det att vara människa? Under årets fördjupningsdagar i Nacka vill vi från olika utgångspunkter utforska om mötet med det som är annorlunda kan öva upp vår blick för den mångfald som finns inuti oss själva och för mångfalden nedlagd i Skapelsen. Kan det finnas en gudomlig tanke bakom den myllrande mänsklighet som finns i världen?

Läs mer i kalendariet, eller klicka på rubrikerna nedan:

» 22 februari: ”Dialog för fred – Nathan Söderblom och mångfalden” – Fördjupningssöndag med Jonas Jonson

» 19 april: ”Jag vill också vara en ängel” – Om att vara lika olika och unika – Fördjupningssöndag med Linda Vikdal