Välkommen till en inspirerande och fördjupande höst med Seglora smedja. Höstens två fördjupningssöndagar i Nacka kyrka bjuder på:

Söndag 20 september 2015
Missionsbefallningen i det mångreligiösa

Kan det finnas en gudomlig tanke bakom den myllrande mänsklighet som finns i världen och i Nacka församling? Hur gör vi i så fall med missionsbefallningen i förhållande till människor av annan tro?
 
Medverkar gör Kajsa Ahlstrand, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet. Samtalsledare är Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein.
 
(Programmet sker i samarbete med Sensus)

Söndag 8 november 2015
Den livsviktiga tolkningen
– om religion som fredsskapande resurs

Utifrån judiska och muslimska perspektiv talar vi om tolkande teologi som religiös tradition och fredsbyggande resurs bland människor i lokala och globala sammanhang idag. Reflexionen i detta program kommer delvis att ske utifrån Guds Hus i Nacka församling, ett projekt som utvecklats ur visionen om en konkret mötesplats för att stärka enskilda och grupper som medmänniskor, medborgare och medskapare.
 
Medverkar gör Ute Steyer, Rabbin, Stockholms Judiska församling, Mohammad Muslim, Imam och ledare för Det yttersta trädet, Uppsala. Samtalsledare är Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz, präster i Svenska kyrkan.
 

(Programmet sker i samarbete med Sigtunastiftelsen och Sensus)